تراکتور

Translations: en

تراکتور نرم‌افزاری خط فرمانیست که به زبان پایتون نوشته شده و اتّصال‌ها به مسیریابی پیازی (تور) را مدیریت می‌کند. این کاره تنظیمات کاربر را از پایگاه دادهٔ GSettings خوانده و بر پایهٔ آن‌ها مسیری به مسیریابی پیازی می‌سازد.

برای جلوگیری از دستکاری در سامانه، تمامی اتّصال‌های شبکه‌ای در فضای کاربر مانده و درگاه‌هایی روی شبکهٔ محلیتان ایجاد می‌کند.

‫ تراکتور می‌تواند مستقیم وصل شده یا برای نهفتن شدآمد تور، از پل‌های وانیلی استفاده کند. همچنین از افزایه‌های جابه‌جایی کارخواه ماندد obfs4proxy نیز پشتیبانی می‌کند.

می‌توانید مخزن گیت تراکتور را این‌جا بیابید.

links

social