کاربراتور

Translations: en

کاربراتور پیشانه‌ای گرافیکی برای تراکتور است. این کاره با GTK4 و Libadwaita نوشته شده وقشر هدف آن، کاربران گنوم روی تلفن‌های همراه هستند تا بگذارد به سادگی به مسیریابی پیازی (تور وصل شوند. کاربراتور می‌تواند روی میزکارها نیز اجرا شده تا بگذارد کاربران بدون دستکاری در سامانه، یک پیشکار تور در فضای کاربری ایجاد کنند.

پنجرهٔ اصلی کاربراتور

می‌توانید تمامی تنظیمات لازم برای تراکتور را در پنجرهٔ ترجیحات کاربراتور تنظیم کرده تا از پیکربندی اشتباه گزینه‌های ظریفی که ممکن است موجب شکست در وصل شدن شود جلوگیری کنید.

پنجرهٔ ترجیحات کاربراتور

می توانید مخزن گیت کاربراتور را در این‌جا بیابید.

links

social